arrow-down
  • izbūvēta moderna infrastruktūra, kādai apkaimē nav līdzīgas
  • jaunas bruģētas ielas, atpūtas zonas ar soliņiem, apgaismojums
  • teritorijas konceptu autors ir Andris Kronbergs (ARHIS)
  • veikta intensīva teritorijas apzaļumošana

Privātuma politika

Esmu iepazinies(-usies) ar Privātuma politiku un tās noteikumiem